نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۱۵ تعداد بازدید: 4755
  • Share/Save/Bookmark


فيلم هاي آموزشي كارآفريني

نطق 1 – قدرت یک رسالت
اگر به دنبال الهام‌بخشی هستید، می‌توانید آن را در گفته‌های کریستین بنینگر از سازمان جامعة انسانی بیابید. او سازمانی که وارث آن شده را یک مرکز فساد توصیف می‌کند که کارکنانش درگیر خرید و فروش مواد مخدر بودند، مدیریت آنها بسیار ناهنجار بود، روابط اجتماعی ضعیف بودند و مراقبت از حیوانات بسیار ضعیف بود. او یک طرح اضطراری شش ماه را برای نجات این سازمان تدوین کرد.

 

نطق 2 – یافتن مردم با احساسات مناسب
چگونه میان افراد بر اساس احساسات آنها تمایز قایل می‌شوید؟ در بخش غیرانتفاعی، این می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. ایجاد توازن میان اعتقادات فردی بسیار دشوار است و به همین دلیل است که باید افراد مناسبی را برای کار در تیم‌ها پیدا کنیم.

 

نطق 3 – توسعة مشتریان برای سازمان‌های غیرانتفاعی
فقط موضوع نظافت و غذا دادن مطرح نیست. تغییر نقش سرپناه حیوانات برای تکمیل رابطة انسان و حیوان، یک موضوع مهم برای این سازمان است که در عین حال برای زندگی و طول عمر حیوانات به ویژه حیوانات خانگی اهمیت زیادی دارد. نوآوری‌های مورد نظر ایجاد سرپناه‌های مناسب برای همة حیوانات را دربرمی‌گیرد از جمله یک مرکز اجتماعی مناسب هم برای حیوانات خانگی و هم برای خانواده‌های آنان. نتیجة این امر یک تغییر جامعه‌شناسی در انسجام سازمان است.

نطق 4 – هر چه هزینه بیشتر باشد، ارزش نیز بیشتر
چه یک کسب و کار انتفاعی را اداره و چه یک کسب و کار غیرانتفاعی، قیمت موضوع اصلی است و ارزان‌تر بودن همیشه به معنای بهتر بودن نیست. هر چه مردم پول کمتری بپردازند، ارزش کمتری به دست خواهد آمد و بنابراین سازمان باید مکرراً افزایش قیمت‌ها را مد نظر قرار دهد. افزایش قیمت باعث می‌شود که مشتریان فکر کنند برای محصول بهتری پول می‌پردازند و تمایل بیشتری نیز به ادامه و تکرار خرید خواهند داشت؟ آیا این گونه مشتریان، به سراغ جای دیگری می‌روند؟ به سختی. علیرغم داشتن بالاترین قیمت‌ها در کشور، اما این سازمان شاهد افزایش 10 درصدی فروش خود است که نیمی از آن سود است.

 

نطق 5 – تأمین بودجه برای غیرانتفاعی
ممکن است از درخواست پول احساس خوبی نداشته باشیم اما این یک عنصر مهم برای موفقیت یک کسب و کار غیرانتفاعی است. البته فکر نکنید این یک درخواست معمولی است بلکه آن را به مثابة مجالی برای مبادلة فرصت‌ها بدانید. مردم تمایل دارند به بخشی از رسالت سازمانی شما تبدیل شوند و حفظ روند یکنواخت فعالیت‌ها اهمیت وافری برای کسب و کار شما دارد.

 


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟