لیست کتابهای اقتصادی
صفحه: 1 از 1
s.jpg نقش نظام اداری و برنامه ریزی ژاپن در توسعه اقتصادی,اجتماعی این کشور
نویسنده: بهزاد علیپور تهرانی
تعداد صفحات: 153 برگ
نمونه متن : دارندگان قدرت اقتصادی در ژاپن از گذشته دور تا همین اواخر (جنگ دوم)عبارت بودند از وابستگان یک سلسله مراتب اشرافی مرتبط با دربار امپراطور,که از بدو ظهور به ظهور به صورت یک حکومت قبیله ای بدوی حکمرانی... ادامه »»
q.jpg تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نویسنده: دومینیک سالواتوره
تعداد صفحات: 465 برگ
نمونه متن : هدف تئوری عبارت از پیش بینی و تبیین است.فرضیه ای است که در مرحله آزمایش به طور موفق تایید گردیده است.یک فرضیه نه تنها به وسیله واقعی بودن مفروضاتش ,بلکه با توانایی اش در جهت پیش بینی و تبیین... ادامه »»
tejarat.jpg تجارت و توسعه
نویسنده: دکتر مرتضی اسدی-دکتر مرتضی قره باغیان
تعداد صفحات: 263 برگ
نمونه متن : کتاب حاضر از شش فصل تشکیل شده است و تلاشی در جهت بررسی مقوله ارتباط بین تجارت و توسعه در کشورهای در حال توسعه است.
tarikh.jpg تاریخ صنعت و اختراع
نویسنده: موریس دوما و گروهی از کارشناسان
تعداد صفحات: 783 برگ
نمونه متن : هیچ مدرکی در دست نیست که معلوم دارد انسان صنعتی با پرتاب یک سنگ یا شکستن یک شاخه تولد یافت,یا افروختن آتش.همه ي تمدن هايي كه ما از آنها اطلاع داريم و حتي تمدنهايي كه باستان شناسان تنها بر اثر بقاياي... ادامه »»
nokhost.jpg نخست انسان سپس کالا
نویسنده: کونوسکه ماتسو شیتا
تعداد صفحات: 165 برگ
نمونه متن : در تجربه ی من,و بی گمان در تجربه ی بسیاری از بازرگانان ,بزرگی هر شرکت تنها به انداره عظمت کسانی است که برای آن کار می کنند.

صفحه: 1 از 1