Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/karafar/public_html/index.php on line 3

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/karafar/public_html/index.php on line 3
بررسی موانع کارآفرینی – خانه کارآفرینی ایران

بررسی موانع کارآفرینی

*

1:-مقررات دست ‌و پاگير اداري

وجود بوروکراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي بر برنامه‌ريزان اقتصادي موجب به وجودآمدن محدوديت‌هاي فراواني در جهت نيل به ساده‌ترين اهداف اقتصادي مي‌شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار کارآفرينان مي‌شود که جايي براي بيان و ابراز ايده‌هاي خود نمي‌يابند و خود را درکمند بوروکراسي و روابط ناسالم سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده مي‌بينند. به همين دليل جزو جامعه بي‌تحرک و ساکن مي‌شوند که شرايط و محدوديت‌ها چنين خواسته‌اند.
2- توقف به خاطر حفظ استانداردها

بسيار اتفاق مي‌افتد که عدم توجه به يک نوآوري تنها به دليل مغايرت با استانداردهاي تعريف‌شده يک سازمان منجر به شکست يک ايده و سکون آن مي‌شود و چه بسيار ايده‌‌هاي خلاقانه که اکنون در آرشيوها و بايگاني‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي مسکوت مانده‌اند.
3- خانواده و نگرش جامعه به کار

خانواده، فردفعال به جامعه تحويل مي‌دهد و خانواده با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه و ارزشي که براي فعاليت و توليد قائل است، افراد را پرورش مي‌دهد. خانواده و يا جامعه‌اي که بنيان آن استفاده از تلاش ديگران و تنبلي و کاهلي باشد، باعث مي‌شود که افراد حتي کارآفرينان از همان ابتدا مسير را به عکس پيموده و خواهان کسب درآمدهاي هنگفت از طريق عرف جامعه باشند. به طور مثال فرهنگ
حاکم بر کشور ژاپن در مورد کار و فعاليت اين است: اول کار، دوم کار ، سوم زندگي ، چهارم قناعت در حالي که در بسياري از کشورهاي جهان‌سوم فرهنگ کار و کوشش در اولويت نيست و يا از اهميت کمي برخوردار است.
4- عدم توجه لازم به کارآفريني و توليد

در بسياري از کشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از جهات مختلف از کارآفرينان نمي‌شود و به عکس مشاغل دلالي و واسطه گر ي و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار است و براي افرادي که در اين بخش‌هاي که براي توسعه اقتصادي نافع نيستند بلکه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي دارد، بنابراين انيگزه‌هاي حرکت و تلاش کارآفرينان را که قصد خدمت به توسعه اقتصادي کشور را دارند کم‌رنگ و يا کند مي‌کند.
تمامي کشورهاي در حال توسعه به علت پايين‌بودن توليد وفعاليت ناکافي درگير مسائل عمده‌اي چون بيکاري، تورم، با نرخ‌هاي دورقمي، بيسوادي، بهره‌وري‌پايين، کيفيت نامطلوب توليدات، پايين بودن رشد اقتصادي، فساد اداري، تک‌محصولي‌بودن اقتصاد، وابستگي‌اقتصادي، کسري تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگاني، بالابودن نرخ تورم، پايين بودن ارزش پول، فزوني واردات نسبت به صادرات، کم‌کاري بازدهي کم و… هستند که يکي از علل عمده بروز مشکلات ذکرشده، توجه نداشتن به کارآفريني و کارآفرينان شايسته است.
5- عدم روحيه کار گروهي

در بسياري از کشورهاي کمتر توسعه يافته ، مشاهده مي شود که ، کارگروهي معناي خود را از دست داده و اعتقادي به آن در صحنه واقعيت وجود ندارد. اين مشکل در کشور ما در سطح بسيار بالايي قرار دارد . در ايران متاسفانه نه تنها در بخش هاي اقتصادي که در ساير حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و … انجام کار گروهي فوق العاده مشکل است .

2019-04-23T14:53:55+00:00

Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/karafar/public_html/wp-content/themes/Avada/footer.php on line 77

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/karafar/public_html/wp-content/themes/Avada/footer.php on line 77